Er zijn enorm veel goede initiatieven bij het verpakkend bedrijfsleven om verpakkingen duurzamer te maken, bij gemeenten om burgers goed voor te lichten over afvalinzameling en bij sorteerders en recyclers om processen verder te optimaliseren. Zij verdienen het om hiervoor een podium te krijgen. Er worden Awards uitgereikt in maar liefst acht categorieën, te weten:

 1. Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen
 2. Gemeente met de meest effectieve communicatiecampagne met inwoners over het voorkomen van (zwerf)afval
 3. Gemeente, bedrijf of organisatie met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen
 4. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking
 5. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking
 6. Verpakkend bedrijfsleven met de beste herbruikbare verpakking
 7. Sorteerders/nascheiders/recyclers met de beste sorteerprestatie van verpakkingsmateriaal
 8. Verpakkend bedrijfsleven met de beste ‘rethink’verpakking


Klik hier voor alle bijbehorende criteria.

Het Afvalfonds zet zich verder samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v., Statiegeld Nederland en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) dit event.

Awards

In 2022 heeft het Afvalfonds maar liefst negen awards uitgereikt. Unilever heeft met haar navulverpakkingen voor Cif de overall prijs in de wacht gesleept. Daarnaast werd Umincorp door de consument uitgeroepen tot publiekswinnaar met de meeste stemmen van de in totaal 14 genomineerden. Tot slot werden er in zeven categorieën winnaars bekend gemaakt. Dit waren achtereenvolgens Gemeente Wierden, gemeente Waalwijk, gemeente De Bilt, Albert Heijn & Hordijk, BVP Verpakkingen, Unilever met Cif en Umincorp.

Categorie A

Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen, met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal

 1. Aantoonbare hoge kwaliteit met een zo laag mogelijke vervuiling van de ingezamelde materiaalstroom.
 2. Een kwalitatief goed inzamelresultaat waar het gaat om de samenstelling van het restafval, met zo min mogelijk herbruikbare stromen als OPK, Glas, en Hout. Plus in bronscheidingsgemeenten ook PMD.
 3. Beleidswijziging die heeft geleid tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit/ kwantiteit en samenstelling van de ingezamelde materiaalstroom.

Categorie B

Gemeente met de meest effectieve communicatiecampagne met inwoners over het voorkomen van (zwerf)afval

 1. De communicatiecampagne draagt aantoonbaar bij aan het voorkomen van zwerfafval. Bijvoorbeeld uit cijfers van onderzoek naar het effect van de campagne of voorbeelden waaruit blijkt dat de campagne het gewenste effect heeft.
 2. Effectief gebruik van verschillende mediakanalen om de communicatiecampagne te verspreiden. Welke mediakanalen zijn ingezet voor deze campagne en wat was het effect?
 3. De insteek van communicatiecampagne is reproduceerbaar en heeft daarmee potentie om door andere organisaties en gemeenten uitgevoerd te worden. Is dit aanwezig? Dan is dit een plus. 

Categorie C

Gemeente, bedrijf of organisatie met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen

 1. Activiteit of campagne om zwerfafval te voorkomen en/of te bestrijden die is opgezet is door twee of meerdere partijen.
 2. Het initiatief is vernieuwend/biedt nieuwe inzichten en is daarmee inspirerend voor anderen.
 3. De samenwerking draagt bij aan het voorkomen en/of het bestrijden van zwerfafval. Bijvoorbeeld uit cijfers van onderzoek naar het effect van de samenwerking of voorbeelden waaruit blijkt dat de samenwerking het gewenste effect heeft.
 4. Heeft potentie om ook door andere organisaties, bedrijven of gemeenten uitgevoerd te worden. Een echte best practice.
 5. Zit er continuïteit in de samenwerking? Dan is dit een plus. 

Categorie D

Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking

 1. Hoogwaardigheid van de toepassing: van verfemmer tot foodgrade
 2. Opschaalbaar en breed toepasbaar
 3. End of life van de verpakking
 4. Marktbereik: welke partijen zijn afnemers?
 5. Complexiteit: welke technologische hobbels zijn overkomen?
 6. In welke mate biedt de oplossing nieuwe inzichten in de problematiek?
 7. Is er sprake geweest van samenwerking met andere partijen? Zo ja, hoe zag deze samenwerking eruit en hoe beïnvloedde dit het resultaat?
 8. Hoe lang staat het product al op de markt? 

Categorie E

Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking

 1. De verpakking scoort ‘goed recyclebaar’ in de betreffende KIDV Recyclecheck. Wij verzoeken u om een sample en specificaties van de verpakking mee te sturen bij de inzending.
 2. De mate waarin de opbrengst van de recycling is verbeterd: hoe fundamenteel was de stap om hier te komen en welke veranderingen heeft u teweeg moeten brengen?
 3. Is er sprake geweest van samenwerking met andere partijen? Zo ja, hoe zag deze samenwerking eruit en hoe beïnvloedde dit het resultaat?
 4. Hoe lang is het product al op de markt?
 5. Opschaalbaar en breed toepasbaar?
 6. Complexiteit: welke technologische hobbels zijn overkomen?
 7. In welke mate biedt de oplossing nieuwe inzichten in de problematiek? 

Categorie F

Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking

 1.  In welke van de vier categorieën van de Ellen MacArthur Foundation (zie p. 12) valt uw herbruikbare verpakking? 7. Wat levert de herbruikbare verpakking méér op dan haar voorganger volgens de KIDV Rekentool? Wij vragen u de resultaten mee te sturen met de inzending.
 2. Inschrijvingen per 1 april? Dan kan dit zo blijven staan.
 3. Inschrijvingen eerder dan 1 april? Wat levert de herbruikbare verpakking méér op dan haar voorganger, in termen van reductie CO2-emissie en materiaal-/grondstoffengebruik. Geef hiervoor een onderbouwing (bijvoorbeeld met behulp van de KIDV rekentool).
 4. Opschaalbaar en breed toepasbaar
 5. Acceptatie door de afnemers: is dit getest, of heeft verpakking zich al bewezen in de markt? (Op basis van verkoopcijfers en/of onderbouwd door onderzoek)
 6. Hoe lang is het product al op de markt? 

Categorie G

Sorteerders/nascheiders/recyclers met de beste sorteerprestatie van verpakkingsmateriaal in relatie tot de kwaliteit van de output (rendement) en beste innovatie in recycling voor de afzet van moeilijk recyclebare stromen

 1. Aantoonbare goede prestatie van het sorteer-, nascheidings- en of recycleproces zowel kwantitatief als kwalitatief (rendement)
 2. Technische of proces-innovatie in het verwerkingsproces die aantoonbaar heeft geleid tot een verbetering in terugwinning of verbetering van de kwaliteit en afzet van materialen (output)
 3. Maatregelen die genomen zijn om de keten te verkorten, zowel geografisch als procesmatig 

Categorie H

Verpakkend bedrijfsleven met de beste ‘rethink’ verpakking. Rethink vraagt om een denkwijze die verder gaat dan het focussen op kleine verpakkingsverbeteringen. Bij rethink wordt helemaal uitgezoomd: laat het idee van de huidige verpakking los en kijk naar de hele product-verpakkingscombinatie. Het gaat om zoeken naar een manier waarop we producten en diensten bij de gebruikers krijgen met zo min mogelijk milieu-impact. Om dit te kunnen, moet je zowel de verpakking als het product én het businessmodel onder de loep nemen

 1. De product-verpakkingscombinatie vervult, op een hele andere manier, dezelfde behoeften van de consument als de voorgaande verpakking.
 2. Wat is de duurzaamheidswinst van de product-verpakkingscombinatie? Onderbouw dit op basis van bijvoorbeeld reductie in CO2-emissie, materiaal en/of grondstoffengebruik, etc.
 3. Opschaalbaar en breed toepasbaar
 4. Hoe lang is het product al op de markt? 

De jury

De jury bestaat uit een uitgebreid panel met ieder z'n eigen vakkennis. Benieuwd wie er in de jury zit?

Bekijk de jury

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft de verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Afvalfonds Verpakkingen

www.afvalfondsverpakkingen.nl
Afvalfonds
Nedvang BV
Statiegeld Nederland
KIDV
Nederland schoon
Privacyverklaring