Afvalfonds

Gemeente De Bilt

Een prachtige samenwerking tussen gemeente, de sociale onderneming Plog it Up De Bilt, Go Clean de Liemers én het Zwerfafvalkompas. En met resultaat. Ondernemers worden aangesproken op basis van de verkregen data uit de opruimacties en gaan hiermee aan de slag. Een mooie combinatie van data én sportieve opruimacties in gemeente De Bilt. 

Jury:  Er wordt ingezet op zowel voorkomen als genezen. Aandacht is ook gericht op preventie. Er worden goede infographics en branding toegepast. Het lijkt een concept dat breed uitrolbaar is. Samenwerking met producenten is positief. Er wordt tevens kennis en data ontwikkeld en ondernemers worden aangesproken op basis van resultaten. Volgend jaar herbruikbare beker gebruiken?

Categorie C

Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen
Privacyverklaring