Afvalfonds

Gemeente Waalwijk

De afvalcampagne ‘Afval is waardevol’ is een prachtige lokale vertaling van preventie en hergebruik van afval. Door inwoners, verenigingen en ondernemers in diverse communicatiemiddelen zelf aan het woord te laten, komt de boodschap ‘afval is waardevol’ extra krachtig over.

Jury: Zeer goede social media aanpak. Gezichten in beeld maakt het persoonlijk, ‘dichtbij’ en daardoor sterk. Ook de verwerkers zijn erbij betrokken. Dit vindt de jury een goede zaak.  Inspirerende en positieve aanpak. Gericht op scheiden en preventie in plaats van oprapen van zwerfafval.

Categorie B

Gemeente met de meeste effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling
Privacyverklaring