Afvalfonds

Gemeente Wierden

Voor het succesvol invoeren van een afvalbeleid is draagvlak onder inwoners erg belangrijk. Door goed uit te leggen wat je als gemeente zou willen bereiken en wat je van de inwoners verwacht, dat te combineren met een uitgebalanceerd inzamelsysteem ontstaat dat brede draagvlak. Gemeente Wierden is in deze aanpak geslaagd. Met name in de kwaliteit van PMD zijn stappen gezet.

Door zeer frequent te communiceren naar haar inwoners, het inzetten van voorlopers, containerstickers en goed uit te leggen wat bij het PMD mag te combineren met een 3-wekelijkse inzamelroute is de gemeente Wierden erin geslaagd om de kwaliteit van het ingezamelde materiaal te verbeteren.

De aanpak van de gemeenten maakten de verzamelcontainers bij supermarkten overbodig. Deze zijn verwijderd.

Jury: Mooie onderscheidende campagne, positief ingestoken. Innovatief in de communicatie. Scoren hoog met vervuilingsreductie. Mooi stappenplan voor gedrag. Zo werkt Wierden b.v. met groene kaarten.

Categorie A

Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal
Privacyverklaring