Afvalfonds

QCP

QCP  (Quality Circular Polymers) is in Nederland en daarbuiten bekend en erkend als een toonaangevende en innovatieve recycler van huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Haar klanten gebruiken producten als alternatief voor plastics van fossiele oorsprong. Naar schatting heeft 145 miljoen kilo hun weg gevonden in mooie producten die op de Nederlandse markt te koop zijn, zoals de verpakkingen van Seepje, Persil, Marcel's Soap, koffers van Samsonite (PRSE-award 2020) en scheermesjes van Wilkinson. Drie uit de petrochemie afkomstige ondernemers bedachten QCP al in 2012 - ver vóór de huidige hype. Sinds 2015 is bij het productieproces zowel de kwantiteit als de kwaliteit elk jaar verbeterd, met in 2021 een nieuw productierecord.

Jury: Het gaat om omzetten van plastic afval naar een hoog kwalitatieve polymeer. Was een van de eerste in de markt die dit vorm gaf en heeft daardoor een natuurlijke voorsprong gecreëerd. Levert een kwaliteitsvol product, waarbij downcycling wordt vermeden. De nood om voorgesorteerd materiaal te hebben is een nadeel en werkt kostprijsverhogend. Echter blijft dit een van de betere opties en met nog de nodige kostprijsverlagende potentie.  

Categorie G

Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval
Als na inzameling het verpakkingsafval aangeboden wordt voor verdere verwerking, kent het proces twee belangrijke stappen:
- het materiaal moet zo goed en zo veel mogelijk worden uitgesorteerd.
- het uitgesorteerde materiaal moet gerecycled worden.
Bij beide stappen is het de kunst dat er zo min mogelijk materiaal verloren gaat.
Privacyverklaring