Afvalfonds

Umincorp

Waar in het verleden het aangeboden materiaal alleen geschikt was voor verbranding, is het Umincorp gelukt door invoering van nieuwe en innovatieve scheidingstechnieken verschillende soorten plastic vanuit consumentenafval terug te winnen. In combinatie met diverse sorteer- en wastechnieken wordt een schone en zuivere flake geproduceerd, om deze vervolgens op kleur en transparantie te sorteren. Vanuit het afval kan inmiddels ruim 60% van de plastic verpakkingen teruggewonnen worden met een gemiddelde zuiverheid van minimaal 95%. Het input materiaal, de verwerking, de opwerking en uiteindelijke toepassing in eindproduct vindt allemaal plaats in Nederland.

Jury: Vrij innovatief proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van scheiding op basis van densiteit. De ontwikkelaars hebben eerder hun sporen verdiend in mining van bodemassen, waarbij metaaldeeltjes teruggewonnen werden. Met heel veel succes overigens. 

Nu past men dezelfde techniek toe om plastics te scheiden. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar de resultaten zijn alvast veelbelovend en de kwaliteiten zijn best goed te noemen.

Kan het ook de grote volumes tegen de lage kostprijs aan is de vraag voor de toekomst, maar is ook hier veelbelovend. 

Categorie G

Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval
Als na inzameling het verpakkingsafval aangeboden wordt voor verdere verwerking, kent het proces twee belangrijke stappen:
- het materiaal moet zo goed en zo veel mogelijk worden uitgesorteerd.
- het uitgesorteerde materiaal moet gerecycled worden.
Bij beide stappen is het de kunst dat er zo min mogelijk materiaal verloren gaat.
Privacyverklaring